[HeyFit]
Cayma Hakkı ve İptal & İade Koşulları

Spor Salonu Abonelikleri

Kullanıcı, satın almış olduğu programın özelliklerine göre, tüketici mevzuatı kapsamında, satın alım tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde destek@heyfit.com adresine aşağıda öngörülen şekilde bir e-posta göndermek koşuluyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Kullanıcı cayma hakkını kullanabilmek için göndereceği e-mailde adını ve soyadını, iletişim bilgilerini ve cayma hakkını kullanmak istediği spor salonu üyelik bilgilerini iletmelidir. Kullanıcının cayma hakkı yalnızca satın almış olduğu spor salonu üyelikleri için geçerli olup, bu hakkını kullanabilmesi için 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 15(1)(h) maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen süre içinde spor salonu hizmetlerinden faydalanmaya başlamamış olması şarttır. Kullanıcı’nın usulüne uygun bir şekilde cayma hakkını kullanacağını bildirmesinin ardından söz konusu üyelik ücretinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın Heyfit tarafından Kullanıcı’nın kredi kartına iade edilecektir.

Paket Dersler

Kullanıcı’nın bireysel eğitmenlerden paket dersler satın alması halinde Yönetmeliğin 15(1)(g) maddesi kapsamında cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Öte yandan bu paket derslere hiç katılmamış olması koşuluyla Kullanıcı satın alma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Heyfit mobil uygulaması veya web-sitesi üzerinden “İptal” işlemi gerçekleştirebilir. Söz konusu derslere katılım gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Heyfit ekibi tarafından kontrol edildikten ve şartların sağlandığının tespit edilmesinin ardından paket ders ücreti herhangi bir kesinti yapılmaksızın Kullanıcı’nın kredi kartına iade edilecektir.

Kullanıcıların satın almış oldukları paket derslerde deneme dersi hakkı bulunuyorsa, “İptal” işlemi bu deneme dersine katılım ardından gerçekleştirilebilir. Bu durumda da 7 (yedi) günlük süre satın alma tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tek Dersler

Spor salonlarında veya bireysel eğitmenler tarafından verilecek tek derslerin satın alınması halinde Yönetmeliğin 15(1)(g) maddesi kapsamında cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Kullanıcı Heyfit mobil uygulaması veya web-sitesi üzerinden “İptal” işlemi gerçekleştirebilir ve bu durumda iptal politikası aşağıdaki gibidir:

  • “İptal” işlemi satın alınan dersin başlama saatine en az 24 saat kala tamamlanmışsa, ders ücretinin tamamı (%100) herhangi bir kesinti yapılmaksızın Heyift tarafından Kullanıcı kredi kartına iade edilecektir.
     
  • “İptal” işlemi satın alınan dersin başlama saatine en az 12 saat kala tamamlanmışsa (ve 24 saatten az bir süre kalmışsa), ders ücretinin yarısı (%50) Heyfit tarafından Kullanıcı kredi kartına iade edilecektir.
     
  • “İptal” işlemi satın alınan dersin başlama saatine 12 saatten az bir süre kala tamamlanmışsa, Heyfit tarafından herhangi bir iade yapılmayacaktır.