HEYFİT KULLANIM KOŞULLARI

1 .Tanımlar

HeyFit İş Ortağı – Uygulama’ya üye olan spor, jimnastik, fitness ve benzeri sportif faaliyetlere yönelik olanaklar sunan işyerlerini ve bağımsız bireysel eğitmenleri ifade eder.

Hizmetler – HeyFit İş Ortağı tarafından Kullanıcılara sağlanacak olan spor, jimnastik, fitness ve benzeri sportif faaliyetleri ifade eder.

Koşullar – İşbu HeyFit Kullanım Koşullarını ifade eder.

Kullanıcı – Uygulama’ya giren ve/veya burada listelenen Hizmetler’den faydalanan tüketicileri ifade eder.

Uygulama – App Store ve sair mecralarda [HeyFit: Fitness Pazaryeri] adı altında Kullanıcılar’a sunulan mobil uygulamayı ve [www.heyfit.com] adresinde yer alan web-sitesini ifade eder.

2. HeyFit’e Üyelik ve Kullanıcı Kaydı

2.1. Kullanıcılar, Uygulama’yı internet üzerinden veya mobil veya internet bağlantısı olan cihazlarına indirerek Uygulama’ya kayıt olarak üyelik oluşturabilirler. Üye olunabilmesi için kayıt bölümünde gerekli bilgilerin doldurulması yeterlidir. Kullanıcılar’ın Uygulama’ya sağlamış olduğu kişisel bilgileri/verileri, Gizlilik Politikası’na uygun olarak HeyFit tarafından işlenecektir. Gizlilik Politikası’na buradaki adresten erişilebilir.

2.2. Kullanıcıların kayıt bölümünde sağladığı bilgilerin her zaman eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğu kabul edilir. İlgili bilgilerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde Uygulama üzerinden Kullanıcılar söz konusu bilgilerini her zaman güncelleyebilirler.

2.3. Kullanıcılar, Uygulama’ya girilmesi ve burada sağlanan hizmetlerden faydalanılması esnasında işbu Koşullar’a tabi olduklarını kabul ederler.

2.4. HeyFit, Kullanıcı üyeliği oluşturulması sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, işbu Koşullar’da veya Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması gibi sebeplere dayanarak, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı’nın üyeliğine derhal ve herhangi bir uyarıda bulunmaksızın son verebilir.

2.5. Kullanıcı, oluşturmuş olduğu hesap, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

2.6. Üyelik, kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden Kullanıcı bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal HeyFit’e bildirecektir.

2.7. Kullanıcılar, Uygulama’dan ve/veya Hizmetler’den yararlanmaya ilişkin koşul, kural, bilgi ve benzeri hususların zaman zaman HeyFit ve/veya HeyFit İş Ortaklarının takdirine bağlı olarak değişebileceğini, güncellenebileceğini ve/veya yenilenebileceğini ve Uygulama’dan ve/veya Hizmetler’den yararlanmaya devam ederek bunların değişen, güncellenen ve/veya yenilenen hallerini kabul etmiş sayılacaktırlar.

3. Hizmetlerden Faydalanılması

3.1. Uygulama’dan erişilen Hizmetler, HeyFit İş Ortakları tarafından sağlanmakta olup HeyFit yalnızca Kullanıcı ile HeyFit İş Ortağı’nın birbirini bulabilmesi için uygun bir platform hizmeti sağlamaktadır. Bu sebeple Kullanıcı, HeyFit İş Ortağı tarafından sunulan Hizmetler’in içeriğine, sunuş şekline, HeyFit İş Ortağı’nın Kullanıcı’ya karşı olan fiil ve eylemlerine herhangi bir müdahalede bulunamayacağını kabul eder. Kullanıcı ile HeyFit İş Ortağı arasındaki iletişim araçlarının sağlanması dışında, HeyFit’in Kullanıcılar’a herhangi bir hizmet borcu, taahhüdü ve/veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2. Hizmetlerin günü ve saatleri HeyFit İş Ortağı tarafından belirlenmekte olup, gün ve saatlerin belirlenmesi veya değiştirilmesinde HeyFit’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Kullanıcı, Uygulama üzerinden faydalandığı hizmetler sebebiyle HeyFit İş Ortağı ile arasındaki ilişkiden HeyFit’in sorumlu olmadığını ve HeyFit İş Ortağı tarafından sunulan Hizmetlerin kalitesine ve/veya Kullanıcı’nın beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın HeyFit İş Ortakları’nı değerlendirmek üzere vermiş olduğu puanlar ile yapmış olduğu yorumları Uygulama üzerinden görebileceğini, bunların tamamen Kullanıcılar’ın şahsi fikir ve değerlendirmelerini yansıttığını ve HeyFit veya HeyFit İş Ortakları tarafından verilmiş bir teşvik, garanti ya da taahhüt anlamına gelmediğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı kendisinin de hizmet aldığı HeyFit İş Ortaklarını puanlayabileceğini ve bunlar hakkında yorumlar yapabileceğini bilmekte ve bunları gerçeğe uygun olarak yapacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu yorumların Uygulama üzerinden yayınlanıp yayınlanmaması konusunda HeyFit tek başına takdir yetkisine sahip olup, dilediği takdirde yorumların silinmesine veya hiçbir zaman yayınlanmamasına karar verebilir. Kullanıcılar yayınlanmak üzere yapmış olduğu yorumların içeriklerinden, herhangi bir yasanın ve/veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali yönünden, münhasıran sorumludurlar.

3.5. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanırken HeyFit İş Ortağı’nın işyeri ve Hizmetler’e yönelik öngördüğü kural ve talimatlara uymayı kabul ve beyan eder. HeyFit, Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanırken uğrayacağı sakatlık, yaralanma, kayıp ve sair zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.6. Mevzuattan doğan hakların yanı sıra Kullanıcılar’a Hizmetler’in iptali ve iadesine yönelik olarak Uygulama’da yer alan “Cayma Hakkı ve İptal & İade Koşulları” altında yer alan haklar ihtiyari olarak tanınmıştır. Kullanıcı, HeyFit ve/veya HeyFit İş Ortakları’nın burada yer verilen politikaları kendi takdirlerine bağlı olarak değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

3.7. Kullanıcı, Hizmetlerden faydalanabilmek için HeyFit İş Ortağı ile HeyFit’in öngördüğü durumlar haricinde iletişime geçmemeyi ve sair anlaşmalar gerçekleştirmemeyi; aksi takdirde uğrayabileceği zararlardan HeyFit’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. HeyFit, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Uygulama üzerinden Hizmetler’e yönelik olarak dönem dönem çeşitli indirimler veya kampanyalar düzenleyebilir. Şüpheye mahal vermemek adına HeyFit dilediği zaman söz konusu kampanyaları sonlandırabilir.

3.9. Kullanıcı, Uygulama üzerinde herhangi bir sistemsel çalışma yapılması ve benzeri durumlarda Uygulama’ya geçici olarak erişim sağlayamayabileceğini bildiğini kabul eder.

4. Uygulama ve İçeriklerinin Mülkiyeti

4.1. Uygulama, görünümü ve içeriğinin (sağladıkları veya erişilmesine vasıta oldukları tüm metinler, grafikler, resimler, müzikler, yazılımlar, işitsel ve görsel malzemeler, bilgiler ve diğer malzemeler; bundan sonra “İçerik” olarak anılacak); telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları uygun olduğu ölçüde ilgili yasalar tahtında korunmaktadır. HeyFit, Uygulama ve İçeriğe ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere münhasıran sahiptir.

4.2. Uygulama’da bulunan hiçbir İçerik; öncesinden yazılı izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Uygulama’nın tamamı veya bir bölümü başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. HeyFit’in burada belirtilmeyen tüm hakları saklıdır.

5. Ödemeler

5.1. HeyFit İş Ortağı’nın sağlayacağı Hizmetlerin ücreti ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Kullanıcı’nın seçtiği kredi/banka kartından tahsil edilecektir. HeyFit ve/veya HeyFit İş Ortağı söz konusu tutarın tahsili amacıyla usulünce yetkilendirilmiş bir “ödeme kuruluşu” veya “elektronik para kuruluşu” adı verilen hizmet sağlayıcılarla çalışabilirler.

5.2. Kullanıcı’nın kredi/banka kartı bilgileri hiçbir şekilde HeyFit ile paylaşılmamakta ve Uygulama veri tabanlarında kayıt altına alınmamaktadır.

5.3. Cayma, iptal ve iadelerde ilgili ücretlerin iadesi, Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.

6. Diğer Hükümler

6.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme. İşbu Koşullar’ın uygulanması ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Kullanıcı, Koşullar’dan veya Uygulama’nın kullanımından doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını, mevzuatta öngörülen parasal sınırlar dahilinde HeyFit’in veya Kullanıcı’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’ne, bu parasal sınırları aşan konularda ise HeyFit’in veya Kullanıcı’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilecektir.

6.2. Delil Sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta HeyFit’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.